புதன், 1 அக்டோபர், 2014

பாதிக்கப்பட்ட நம் சொந்தங்களுக்காக வாரி வழங்கிடுங்கள்.....


யா அல்லாஹ் கஷ்மீர் மக்களின் துயர் துடைப்பாயாக....

பாதிக்கப்பட்ட நம் சொந்தங்களுக்காக வாரி வழங்கிடுங்கள்.....

முத்துப்பேட்டை தமுமுக மாணவரணி